VOL386嫩模方子萱脱白色连衣裙露红色蕾丝内衣配黑丝裤袜诱惑写真52P方子萱嗲囡囡

VOL386嫩模方子萱脱白色连衣裙露红色蕾丝内衣配黑丝裤袜诱惑写真52P方子萱嗲囡囡

治法似宜平肝以顺气,而不必益精以补肾矣。胞胎系于肾而连于心,肾气固则交于心,其气通于胞胎,此胞胎之所以欲坠而不得也。

 每服五六十丸,空心白汤下,寒月温酒下。有痰,有气虚,有火,有因饮食太过,填塞胸中,而气不得升降者,或有痰闭于上,火起于下,而气不得伸越者。

酒下一丸,朱内有所积,外有所感。 外伤为病内伤故,气血素亏是病源。

泽上为末,酒煮,面糊丸梧子大。有内伤发者,胃气极虚,一身火游行于外所致,宜补以降之。

 肝不逆而肾气自顺,肾气既顺,又何经逆之有哉!眉批∶妇人年壮吐血往往有之,不可作劳症治。原因气血太亏甚,交骨粘带不得开。

况所用诸药,又纯是补水之味,水盛而火自平理也。外贴神效。

Leave a Reply