No4932模特尹甜甜私房性感白色睡袍半脱秀惹火身材完美诱惑写真54P尹甜甜秀人网

No4932模特尹甜甜私房性感白色睡袍半脱秀惹火身材完美诱惑写真54P尹甜甜秀人网

如炭者,热之甚也。脾病不能制水,则为泄,为水闭,黄胆,不能卧。

 故阳病者腰反折,不能俯,阴病者不能仰。坏也,有病偏汗者,或左或右,浸润不止,气血有所偏沮,久之则卫气不固于外,营气失守于中,故当为半身不随偏枯之患。

今人有神疲劳倦而为欠者,即阳不胜阴之候。液涸则血虚,故不能劳而身尽痛。

 不与风、寒、湿气合,故不为痹。心主,手厥阴经也。

 入于阴经,脏气实不能客,还之于腑,故曰∶“中阳则溜于经,中阴则溜于腑。 肠一症,即今之所谓痢疾也。

 鼻受天之气,故曰“天牝”。重阴者癫,重阳者狂,故为惊狂。

Leave a Reply